Tvoje symboly

 

Šperky jsou staré jako lidstvo samo. Vyskytují se ve všech kulturách a jejich historie se táhne už od pravěku. A od svého počátku měly funkci nejen ozdobnou, ale především symbolickou. I dnes se můžeme vrátit k tomuto původnímu smyslu šperků. Najdi svůj oblíbený symbol a nos ho s radostí.

 

SEZNAM SYMBOLŮ:

 

ANDĚLAndělé jsou od pradávna považováni za náboženské symboly. Jsou to poslové Boží a obvykle mají podobu mužské postavy s křídly. Bývají považováni za stvoření mnohem mocnější než lidé a v biblických příbězích vystupují jako ochránci a vykonavatelé Boží vůle. Nicméně v dnešní době je už význam tohoto symbolu mnohem obecnější a motiv Anděla už není jen náboženský. To, že máš ve své blízkosti něco se symbolem Anděla, znamená ochranu, zbožnost a spiritualitu. Některá zobrazení andělů mohou symbolizovat také nevinnost, lásku nebo čistotu, ale mohou mít i zcela specifický význam, spojený přímo s tebou a má za úkol tě chránit, odvádět zlé věci nebo lidi, co ti protínají nějakým způsobem tvůj život.

ČTYŘLÍSTEK  - Čtyřlístek je známým symbolem který má přinášet jeho nálezci a nositeli štěstí ve všem, co si jen přeje. Ale co ve skutečnosti symbolizují jednotlivé lístky na čtyřlístku? První lístek značí víru, druhý naději, třetí lásku a čtvrtý lístek ono pověstné ŠTĚSTÍ. Podle Irské tradice trojlístek značí Svatou Trojici, Otec, Syn a Duch Svatý. A pokud je nalezen čtyřlístek, značí to podle této tradice Boží Přízeň. 

FLEUR DE LIS - Fleur-de-lis je symbol, který znázorňuje stylizovaný květ lilie. Pokud se budeš zajímat o jeho význam, přijdeš na slova jako život, světlo nebo dokonalost. V průběhu věků se významu symbolu měnilo. Od častého využívání motivu k okrasným účelům, přes náboženský význam svaté trojice ve třech okvětních lístcích, až po hodnoty symbolu, díky kterému jej francouzská královská rodina přijala za svůj královský emblem. Jak už to u symbolů bývá, mystika obklopující Fleur-de-lis přispěla k jeho trvalému půvabu po celém světě i v dnešní době.

HVĚZDA - Hvězda značí naději, výjimečnost, věčný život, úctu a respekt.

JIN JANG - Jin jang je prastarý čínský symbol. Zobrazuje dvě doplňující se části jednoho celku - dualita světa, střet protikladů, harmonie. V původním významu jsou to ženská a mužská energie. V západní kultuře se tomuto symbolu připisuje význam dobra a zla.

KLÍČ - Klíč je symbolem všech tajemství, pocitu bezpečí, prosperity, vykoupení, osvobození.

KORMIDLO - Kormidlo je symbol řízení osudu. 

KORUNA - Koruna vyjadřuje tajemnou symboliku. Již od pradávna symbolizovala osvícení a změněný stav vědomí. Kořeny tohoto symbolu sahají do dávných časů, kdy v jiných formách (např. spletený věnec, čelenka) měli stejný význam. Základem královské koruny je symbol kruhu, který byl významný již pro pohany. Tobě jako nositeli dodává moudrost, vůli, intuici, psychickou odolnost a otevírá spirituální bránu.

KOTVA - Kotva symbolizuje obchodní úspěchy, věrnost v lásce a naději. Také sílu, odvahu a odhodlanost, pocit bezpečí a stabilitu. 

KRUH - Kruh je jedním z nejčastějších symbolických znamení. Symbol kruhu úzce souvisí s kolem, prstenem či opaskem. Jeho nekonečná linie je symbolem času a nekonečnosti a často je znázorňován v podobě hada zakousnutého do svého ocasu. Navíc Tě bude chránit proti zlým duchům.

KŘÍŽ - Kříž symbolizuje posvátný svazek nebe a země, vyjadřuje pochopení prostoru a času, symbolizuje osu světa. 

KVĚTINA - Květina je symbol lásky a zrození.

LAPAČ SNŮ - Lapač snů se skládá ze čtyř částí. Hlavní část lapače tvoří kruh, ten značí hranici světa a chrání vše, co je uvnitř. Je to tedy první překážka pro zlé sny, myšlenky či špatnou energii. Je tvořen z vrbových větviček, které mají podle Indiánů magickou moc. Uvnitř kruhu je napletená síť. Měla by mít hodně uzlíků a být hustá, aby zachytila co nejvíce snů a energie. Zlé sny v síti zabloudí, a nedostanou se tak ke kamínku. Ráno je spálí slunce. Dobré sny sklouznou po peříčkách ke spícímu. Uprostřed celého lapače je kamínek nebo korálek, který znázorňuje tebe. Tvou duši. Protože ty jsi střed svého vesmíru.

LIST - List symbolizuje koloběh přírody a života. Pomíjivost, sílu a paměť. 

LOTOSOVÝ KVĚT - V buddhismu symbolizuje lotos cestu života, kterou je třeba ujít k osvícení. Vyrůstá z bahna, prodírá se špinavou vodou, až se nakonec čistý a zářivý objeví na hladině. Bílé květy lotosu představují čistotu a dlouhý stonek buddhistické učení, které povznáší mysl z bahna materialismu.

MANDALA - Za významem mandaly se ukrývá silná symbolika a kultura, která doprovází tyto jedinečné kruhové obrazce. Mandala symbolizuje jednotu a harmonii. Význam mandaly závisí od její barvy, geometrických prvků a kultury. Cílem mandaly je sloužit jako nástroj naší duchovní cesty, protože symbolizuje kosmický a psychický pořádek. Kruhové vzory symbolizují myšlenku, že život se nikdy nekončí a vše je propojeno.

MAŠLE - Mašle je symbol propojení, lásky a soudržnosti. 

MĚSÍC - Měsíc je symbol podvědomí, představivosti a proměnlivosti. Představuje ženskou energii. 

MOŘE - Moře je starobylou plodovou vodou pro vše živé na zemi. Symbolizuje zrození a přírodní sílu, ale také tajemno a temnou hloubku. 

MOŘSKÁ VÍLA - Mořská panna je symbolem ženské krásy, ale také nebezpečí a poblouznění.

NEKONEČNO - Mystický symbol nekonečna pochází ze starého Egypta. Nejstarším vyobrazením tohoto symbolu je had ve smyčce požírající svůj ocas. Toto vyobrazení nese název uroboros a značí nekonečný návrat od konce opět k začátku - přirozený cyklus života i přírody. Pokud je uroboros napůl černý a napůl bílý, pojí se symbolem Jin jang - dualita věcí, které se doplňují v jeden dokonalý celek. Pak se stává talismanem nekonečné dokonalosti celku. Třetí, moderní, význam symbolu vychází ze samotného názvu, tedy nekonečno. Symbolizuje nekonečnou lásku, přátelství, nekonečnou oddanost.

PERLA - Perla je symbol lásky, čistoty a moudrosti. Je také symbolem ryzí ženskosti - její lesk rezonuje s energií Měsíce. Evokují luxus a bohatství. Fungují jako talisman před zlem a neštěstím.

PÍRKOPírko bylo pro Indiány velmi silným ochranným talismanem, protože představovalo moc vzdušného živlu. Přináší Ti do života svobodu, lehkost, jasnou mysl a čistý tok Tvých myšlenek.

RŮŽE - Růže je považována za emblém lásky, trpělivosti a představuje i krev a chráněné tajemství. Královnou květin byla zvána i před tisíci lety, protože představovala dokonalé ztělesnění krásy. Řecká mytologie hovoří o božském původu růží. Vyrostly z kapek krve boha Adonise, jenž představuje životadárnou sílu přírody, která se neustále obnovuje. Růže se tak staly symbolem znovuzrození a lásky, která neumírá. 

SLUNCE - Slunce je symbol života, moci, odvahy, svobody, vitality, důstojnosti a cti. Představuje mužskou energii. 

SNĚHOVÁ VLOČKA - Sněhová vločka je symbolem milosti, čistoty a nevinnosti. Je dokonalým příkladem klidu, protože se k zemi snáší tiše. Jedinečná podoba každé vločky symbolizuje božskou krásu. Jsou také symbolem znovuzrození a transformace.

SRDCEKaždý v sobě nosíme ten zvláštní a mocný orgán zvaný srdce a právě srdce je v dnešní době jedním z nejoblíbenějších symbolů vůbec. Kromě zřejmého spojení se soucitem, láskou a zamilovaností může srdce vyjadřovat spoustu dalších věcí a pocitů. Zmíním zde například proudění tvůrčí energie, která nás povznáší. Někteří považují za podstatu tohoto symbolu právě dualitu, tedy dvojí funkci srdce, kde lze nalézt mnoho symboliky. Za prvé, fyzicky udržuje, kromě jiných životně důležitých orgánů, celé tělo v chodu a tím umožňuje život. I tím pro nás může znamenat stabilitu a věčnost. Za druhé udržuje naši energii a průchod emocí. Srdce tak funguje jako zdroj síly našeho těla i našeho bytí. Symbol srdce může také naznačovat dualitu našeho světa, kde se snoubí dobré se zlým, světlo střídá tmu a stejně tak dvě stránky lidské povahy.

STROM ŽIVOTAStrom života má ve světových kulturách tak významné postavení, že se objevoval už od starověku v uměleckých dílech téměř ve všech koutech světa. Archeologové nalezli nejstarší vyobrazení tohoto symbolu v Turecku a datovali ho do doby 7000 let př. n. l. Za reálný strom života se dnes považuje přes 400 let starý strom v Bahrajnské poušti a mnozí věří, že tento strom stojí na původním místě rajské zahrady. Mezi nejčastější významy symbolu strom života patří jednota a spojení s přírodou, tvůj osobní rozvoj a s tím spojená prosperita a hojnost, zázemí rodiny a její kořeny nebo například moudrost a přizpůsobitelnost spokojenou s koloběhem života.

SPIRÁLA - Spirála je symbol vesmírné transformace, nekonečného koloběhu života vycházející z jednoho bodu. 

VÍLA - Víla je symbol jemné ženské krásy, také moudrosti a intuice. 

VLČÍ MÁK - Vlčí mák je i symbolem plodnosti, hojnosti, nadbytku, sebeobětování, vzpomínek a nového života.

VLNA - Vlna symbolizuje harmonii síly, životní rovnováhu. 

ZRCADLO - Zrcadlo je symbolem zákona ,,zpětného odrazu“. Co se v zrcadle odráží, násobí se a vrací zpět. 

ŽENA - Žena symbolizuje život, něhu a péči 


 

ZVÍŘATA

 

DELFÍN - Delfíni jsou nesmírně milé, moudré a fascinující bytosti, které symbolizují harmonii, přátelství, lásku, svobodu, radost a inteligenci.

JEDNOROŽEC - Jednorožec je bájná, mytologická postava. Symbol lásky a dobra, štěstí, úspěchu a 

blahobytu. 

KOČKA - Kočka je oblíbeným domácím mazlíčkem, který si přesto zachovává svou nezkrotnou povahu a nikdy se zcela nepodvolí vůli svého chovatele. Pokud miluješ kočky, prozrazuješ na sebe svou nezávislost, i potřebu chránit rodinný krb.

KŮŇ - Kůň symbolizuje rychlou mysl, fantazii, pracovitost, vytrvalost, úspěch a oddanost. Také vitalitu a akceleraci.

LABUŤ - Labuť je symbolem lásky, čistoty a dokonalosti. Také vnitřní krásy a sebevědomí. 

MEDVĚD - Medvěd je symbolem síly, odvahy a inspirace.

MOTÝL - Přijdou Ti někdy motýli jako stvoření z jiného světa? Možná nejsi daleko od pravdy. Mimo jeho nevinného a elegantního třepotání křídly je motýl znamením transformace a změny. Staří Řekové dokonce věřili, že motýl je lidská duše v přestrojení, která cestuje mezi světy a podvědomě nám chtějí něco říct. Ona změna může být pouhou maličkostí, která ti zpříjemní den nebo něco, co ti doslova změní život.

PAVOUK - Podle indiánských legend je pavouk symbolem tvůrce fyzického světa, pavučina představuje síť stvoření. 

PÁV - Páv je symbolem krásy, sebevědomí, slávy, vznešenosti, ale také integrity, nezkorumpovatelnosti či nesmrtelnosti. V křesťanské nauce symbolizuje páv vševidoucí církev, svátost, zmrtvýchvstání a nesmrtelnost.

PES  - Pes je první domestikované zvíře a je symbolicky spojován s loajalitou a ostražitostí, často působí jako strážce a ochránce. Význam psa také hovoří o trpělivosti, spolehlivosti a poslušnosti. Zaměřuje se na ochranu, opatrovnictví a službu. Je to nezištný mazlíček a nikdy nežádá o pochvalu ani neočekává nic na oplátku.

PTÁK - Pták symbolizuje svobodu a nezávislost. 

RYBA - Ryba symbolizuje hojnost. 

SLON  - Slon patří k největším a nejsilnějším zvířatům na zemi. Není vždy tím nejpůvabnějším stvořením, avšak dává majestátu dobré jméno a je znám jako královské zvíře (vyjadřoval hrdost, důstojnost a čest). Jedna kamenná tabulka nalezená kdysi v Řecku praví: „Platón mi řekl, že všechno, co potřebuji vědět o životě, můžu vidět u slonů.“ – něžní, silní, hloupí a inteligentní, sloni probouzejí naše emoce a my pravděpodobně ty jejich. Sleduj slony zblízka a brzy si všimnete inteligence v jejich očích, stejně jako hravosti. V současnosti mají sloni na celém světě pozitivní symbolický význam – považujeme je za symboly štěstí, moudrosti a zkušenosti.

SOVA  - Sova je symbolem moudrosti. Je to proto, že sova vidí to, co jiní vidět nemohou, což je esencí opravdové moudrosti.

VÁŽKA - Vážka symbolizuje změnu a transformaci, sílu, harmonii, adaptabilitu, radost a lehkost bytí, štěstí i prosperitu. 

ŽELVA - Želva je symbolem dobrého zdraví a odhodlání. 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení