Strom života jako symbol rodiny

Častou inspirací pro výrobu šperků je rodina, vztahy a přátelství. Rodina je pro každou z nás vlastně takový přístav, ze kterého nás jednou vyšlou, ale my se do něj rády stále vracíme. Je naším útočištěm a bezpečím. Často je rodina znázorňována jako strom. I jeho větve stále dorůstají a stárnou stejně jako jednotliví členové každé rodiny. Symbolizuje vzájemné propojení generací, jejich blízký vztah a souznění. Rodinné pouto přetrvává, i když se občas objeví rozepře, které by jej mohly přetrhnout.

Strom života je symbol, který nabýval významu napříč historií v mnoha kulturách. Velký, pevný kmen s hlubokými kořeny jako základ rodiny nesoucí rozvětvenou korunu s jednotlivými větvemi, jež jsou propojeny vzájemným poutem. Naprosto vystihuje rodinné vazby, sílu, stabilitu, růst a rodinnou soudržnost. I když občas zažiješ období temna, Tvá rodina je Tvou inspirací, Tvým hnacím motorem, Tvou nadějí, že se vše v dobré obrátí. Ve stromě je ukryta také symbolika plodnosti, jelikož strom si vždy najde cestu, jak se dále rozmnožit pomocí semen a růst v podobě malých výhonků. I každá rodina má nové přírůstky a s některými blízkými se, když nadejde jejich čas, musí rozloučit. Je to symbol, který Ti vždy připomene, že nejsi na světě sama. 

Stejně jako jsou rozmanité rodiny, jsou i symboly rodinu znázorňující každý jiný. Představují rodinné hodnoty, jednotu a lásku, ale tvarem jsou rozdílné. Proto v nabídce mého e-shopu najdeš kromě šperků se symbolem stromu i šperky symbolizující sesterskou či mateřskou lásku, rodinné štěstí, přátelství a děti.

Naše šperky se symbolem Strom života