Strom života

 

Strom života má ve světových kulturách tak významné postavení, že se objevoval už od starověku v uměleckých dílech téměř ve všech koutech světa. Co přesně strom života představuje? Odpověď se pro tebe pokusím rozklíčovat v tomto článku. Půjdeme po stopách jeho vzniku, podíváme se na jeho význam a také na to, v jakých podobách si tento symbol můžeme dopřát dnes.

 

Historie symbolu Stromu života

Strom života má hluboké starobylé kořeny, podobné kořenům samotného stromu. Archeologové nalezli nejstarší vyobrazení tohoto symbolu v Turecku a datovali ho do doby 7000 let př. n. l. Strom života se objevuje také ve starověké keltské kultuře, kde si Keltové stromů velmi vážili. Například při obměně lesů na pole rituálně nechávali uprostřed stát jediný strom a po generace pak využívaly úkryt tohoto stromu k pořádání setkání a obřadů. Keltové skutečně věřili, že stromy jsou moudré, mystické živé bytosti, a jejich nezměrná úcta a schopnost porozumět přírodě je vedla k tomu, že ve své kultuře používali stromy jako stěžejní symbol všeho. V křesťanství také najdeme prvky Stromu života, protože v Bibli je tento symbol zmiňován jako strom, který roste v rajské zahradě.

 

Za reálný strom života se dnes považuje přes 400 let starý strom v Bahrajnské poušti a mnozí věří, že tento strom stojí na původním místě rajské zahrady. Uprostřed krajiny, ve které vůbec nenarazíte na vodu, je jediným stromem široko daleko a jeho kořenový systém sahá do hloubky přes 50 metrů.

 

Deset věcí, které strom života představuje

 

  1. Jednota a spojení

Pokud budete pozorovat symbol Stromu života, uvidíte, jak se hluboké kořeny rozrůstají do všech směrů a zároveň větve stejným způsobem sahají k nebi. Toto představuje způsob, jakým jsi ty i všechny živé bytosti propojeni s Matkou Zemí i s vesmírem. Naše fyzická těla potřebují Zemi, aby nás vyživovala, a zároveň naše duše pochází z vesmíru a vrátí se k němu, jakmile naše těla zaniknou.

 

  1. Rodina a její kořeny

Všimni si, jak Strom života připomíná velký rodokmen. Představ si samu sebe jako kmen stromu. Kdybys zmapovala všechny své předky, a to po desítky generací zpět, rodokmen tvojí rodiny by nakonec vypadal jako obrovský Strom života, který by představoval stovky a stovky lidí, kteří se spojili, aby vytvořili právě tebe. Není to hluboká myšlenka?

 

  1. Osobní rozvoj

Nejsilnější stromy na světě - jako například Strom života v Bahrajnu - přečkaly i ty nejsilnější bouře a ve skutečnosti je tyto bouře posílily. Kořeny stromů sahají hluboko pod zem nejen proto, aby hledaly vodu, ale také proto, aby v případě silného větru pevně ukotvily celý strom v zemi. To vysvětluje, proč strom života představuje osobní růst, tedy čím silnější bouře, tím silnější strom.

 

  1. Prosperita

Staří Keltové dobře věděli, že tyto obrovské stromy, které stály uprostřed jejich polí, poskytovaly nejen místo k setkávání, ale také potravu, stín a úkryt pro ptáky a další zvířata. Uvědomovali si, že stromy umožňují lidem prosperovat a že bez stromů by lidský život nemohl vzkvétat. Jejich Strom života tedy také symbolizuje veškerou obživu a prosperitu, kterou stromy poskytují lidem i samotné Zemi.

 

  1. Zázemí

U Stromu života souvisí tento význam se zdánlivě nekonečnými kořeny stromu. Z vědeckého pohledu dnes víme, že čím hlouběji kořeny stromu sahají, tím jsou kořeny i celé stromy odolnější vůči nepřízni počasí. Podobně i my lidé musíme žít s úctou k Zemi a ke svému fyzickému tělu. Tím posilujeme své kořenové čakry a dodáváme si pocit stability, abychom mohli žít spokojeně bez ohledu na to, co před nás život postaví.

 

  1. Koloběh života

Díky úctě k velkým stromům Keltové chápali životní cyklus stromu v průběhu ročních období jako paralelu života, tedy zrození - smrt - znovuzrození. Můžeme si jej vyložit různě. My všichni procházíme obdobími osobního a osobnostního růstu, kdy máme pocit, že vše, o co se snažíme tak nějak umírá, abychom na druhé straně této smrti nalezli pocit obnovené naděje a sebedůvěry.

 

Tento životní koloběh samozřejmě představuje také fyzický lidský cyklus zrození, smrti a poté, pokud věříte, znovuzrození v podobě reinkarnace nebo nového života v duchovním světě. Strom života představuje tedy i nesmrtelnost - vzpomeňte si, jak stromy produkují semena, která vytvářejí nové stromy i poté, co původní strom zemřel.

 

  1. Přizpůsobivost

Pokud pěstuješ strom na stinném místě, všimni si, že se jeho listy otáčejí směrem ke slunci. Pokud stromu stojí v cestě nějaký předmět, strom jej obejde nebo pohltí. Pokud vlivem bouřky nebo větru přijde o část koruny, zbylé větvě svým směrem růstu vyváží časem tento úbytek. To je důvod, proč neexistují dva stejné stromy. Tedy i tobě jako člověku se pravděpodobně nebude dařit, pokud budeš mít příliš striktní očekávání od života bez schopnosti se otočit, něco pohltit nebo obejít, stejně jako strom.

 

  1. Moudrost

Tento konkrétní význam Stromu života nás přivádí zpět ke Keltům, protože právě ti věřili, že stromy jsou živé, moudré, mystické bytosti. Jejich kultura si moudrosti stromů velmi vážila, a tak se jejich Strom života stal symbolem určitého vyššího vnímání a inteligence, než je ta naše.

 

  1. Jedinečnost a individualita

Jak už jsem psala výše, žádné dva stromy nejsou stejné. Stejně jako lidé, i každý strom roste naprosto jedinečným způsobem, přes různé potíže a vlivy prostředí. Strom života tak může představovat i tvoji krásnou jedinečnost: Ty, tvůj původ, jedinečná výchova, stejně jako tvoje záliby, zkušenosti, klady i zápory a celý vesmír dalších aspektů, který nikdy nebude totožný s žádným jiným člověkem na světě.

 

  1. Hojnost a blahobyt

Když přijde podzim, stromy se nebojí ztráty listí. Nedrží se listů v obavách, že jim nikdy nenarostou nové. Řízeny láskyplnou moudrostí Země, stromy každý podzim s grácií pouštějí své listy a na zimu se obnažují v naprosté důvěře, že na jaře jim znovu narostou listy, plné života. Strom života Tě tak může naučit, že hojnost je všude kolem tebe a že nemusíš hromadit svůj majetek ze strachu ze ztráty.

 

Strom života jako překrásný šperk

 

Pokud rezonuješ s nesčetnými duchovními významy Stromu života, nebo máš jen úctu k přírodě a všemu živému, pravděpodobně ti bude velice příjemné nosit tento symbol stále u sebe, případně jej mít často na očích. Už jen pohled na Strom života ti může připomenout jeho krásný, nekonečný význam, což může zvýšit tvoje pozitivní vibrace a uklidňovat tě při nepřízni osudu.

 

Není nic lepšího, než si ozdobit své zápěstí tímto nádherným symbolem, který ti s úctou připomene tvou věčnou přirozenost i teplo, lásku a jedinečnost. Moje kolekce korálků na náramek Strom života je tu pro tebe.

 

Podívej se na stříbrné korálky a přívěsky se symbolem STROM ŽIVOTA.